Con cái

Ý kiến từ CDC và AAP: vắc xin cúm và vắc xin covid 19 có thể được tiêm chủng cùng ngày

28 tháng 12 năm 2021

DS. Cao Phan Thu Hằng

(Đại dịch)

Theo khuyến cáo mới cập nhật của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), bệnh nhân có thể tiêm vắc xin cúm và vắc xin Covid-19 trong cùng một lần khám.

Trước đây, CDC khuyến cáo rằng chỉ tiêm vắc xin Covid-19 và các vắc xin khác được lên lịch ít nhất 2 tuần trước hoặc sau khi tiêm vắc xin Covid-19. Hướng dẫn của CDC nêu rõ: “Việc này cần được thực hiện hết sức thận trọng trong khi các vắc xin này là mới và không phải vì các lý do liên quan đến khả năng sinh miễn dịch hoặc các lo ngại về an toàn đã biết. Tuy nhiên, dữ liệu quan trọng hiện có sẵn về tính an toàn của vắc-xin Covid-19 đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê duyệt hoặc cho phép. Chúng bao gồm: vắc xin Pfizer BioNtech được sử dụng cho người từ 16 tuổi trở lên, vắc xin Moderna Covid-19 được sử dụng cho người từ 18 tuổi trở lên và vắc xin Janssen Covid-19 được sử dụng cho người từ 18 tuổi trở lên. “.

Hướng dẫn sử dụng đồng thời vắc-xin Covid-19 và các vắc-xin khác, bao gồm vắc-xin cúm, đã được ban hành vào giữa tháng Năm và đã được đưa vào các khuyến cáo về vắc-xin cúm vào ngày 27 tháng Tám. Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP) ngay sau đó đã thông báo rằng đối với trẻ em đủ điều kiện sử dụng vắc-xin Covid-19 (từ 12 tuổi trở lên), các khuyến nghị của AAP cho phép sử dụng cả vắc-xin cúm và vắc-xin cúm. đăng ký Covid-19 trong cùng một chuyến thăm. Đối với trẻ em bị Covid-19 cấp tính vừa hoặc nặng, không nên tiêm vắc xin cúm cho đến khi trẻ khỏi bệnh, trong trường hợp nhẹ thì nên tiêm phòng cúm.

Mặc dù dữ liệu nghiên cứu về việc sử dụng vắc-xin Covid-19 với các vắc-xin khác còn hạn chế, CDC khuyến cáo rằng “kinh nghiệm với các vắc-xin khác ngoài vắc-xin Covid-19 đã chứng minh khả năng miễn dịch và dữ liệu về biến cố bất lợi nói chung là tương tự khi sử dụng đồng thời hoặc không. ”. Nếu vắc-xin Covid-19 được tiêm đồng thời với các vắc-xin khác, vị trí tiêm phải cách nhau ít nhất 2,54cm và vắc-xin cúm có nhiều khả năng gây ra các phản ứng tại chỗ, chẳng hạn như liều cao hoặc liều tăng cường của vắc-xin cúm bất hoạt, nên được tiêm tuần tự theo các chi khác nhau. Thực hành tốt cho việc tiêm chủng đa chủng cũng bao gồm ghi nhãn tên vắc xin, số lô và ngày hết hạn.

Quyết định tiêm chủng cùng lúc hoặc riêng biệt vắc xin Cúm và vắc xin Covid-19 phụ thuộc vào sự lựa chọn hoặc sự thuận tiện của cá nhân được tiêm chủng, Susan Conffin, bác sĩ y khoa, thạc sĩ y học công cộng, bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Philadelphia nói với Medscape: “Về cơ bản, nếu có thể tiêm phòng cúm mà không gặp bất kỳ vấn đề gì trong vòng hai tuần, chúng tôi không muốn có bất kỳ rắc rối nào hoặc bất kỳ vấn đề nào trong việc tiếp cận với việc tiêm phòng cúm trong năm”.

1 / Tin tức về Medscape ngày 10 tháng 9 năm 2021: https://www.medscape.com/viewarticle/958545

2 / Các trạng thái hướng dẫn của CDC:

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19-vaccines-us.html

3 / Khuyến nghị về vắc xin cúm AAP

https://www.aappublications.org/news/2021/09/07/flupolicy090721

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button