Sức Khỏe

Hướng dẫn bệnh nhân tắm trước phẫu thuật


Hướng dẫn người bệnh tắm trước khi phẫu thuật – Bệnh viện Từ Dũ

banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
  • Bản tin
  • Sức khỏe phụ nữ
  • Kế hoạch hóa gia đình
  • Khô khan
  • Thông tin thuốc
  • Nuôi con bằng sữa mẹ
Bệnh phụ khoa

11/05/2021